EXEX Quản Lý Sản Xuất

Khái quát

Chương trình quản lý sản xuất EXEX là gói xử lý nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dành cho các công ty sản xuất cỡ vừa và nhỏ nhờ vào việc trang bị các chức năng cần thiết theo tiêu chuẩn, đồng thời loại bỏ các chức năng dư thừa.

Ngoài các nghiệp vụ quản lý sản xuất còn có thể sử dụng như là hệ thống quản lý đặt hàng, quản lý bán hàng.


Trong vùng là xử lý trong nghiệp vụ quản lý sản xuất
Trong vùng là ứng xử lý trong nghiệp vụ quản lý đặt hàng


Đặc trưng

 • Tính đơn giản
  [Thao tác đơn giản] [Tối ưu hoá EXCEL] nên người dùng có thể vận hành trôi chảy ngay từ lần đầu tiên đưa vào hệ thống quản lý
  Thao tác đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Hơn nữa, hệ thống đảm bảo xử lý nhanh trên nền web.
 • Tính mềm dẻo
  ・Đáp ứng nhiều loại hình sản xuất và hình thức kinh doanh
  Đáp ứng được nhiều loại hình thức sản xuất (sản xuất gia công / sản xuất lắp ráp), đa dạng hình thức kinh doanh ( sản xuất theo đơn hàng / sản xuất theo dự toán ) với các chức năng cơ bản có tính linh động.
Chủng loại sản xuất Ví dụ như là: plastic, phụ tùng xe hơi, điện tử, điện khí, cơ giới , ...
Hình thức sản xuất Ví dụ như là: sản xuất nội bộ, sản xuất nội bộ và gia công,sản xuất gia công
Phương thức lập kế hoạch sản xuất Sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất theo dự toán
Phương thức sản xuất Sản xuất liên tục, sản xuất theo lô
Phương thức đặt mua Đặt mua theo nguyên tắc MRP, đặt mua theo điểm, đặt mua thủ công

・ Hệ thống sử dụng
Không những có thể triển khai trên môi trường on-premise mà còn có thể triển khai trên môi trường Cloud

 • Tính toàn cầu
  ・Đối với ngoại tệ
  Chúng tôi nhận thức được môi trường mua bán của quý công ty được thực hiện trong môi trường đa quốc gia nên có thể thực hiện các nghiệp vụ đặt mua , nhận đơn đặt hàng bằng các đơn vị tiền tệ được lưu thông phổ biến như đồng Dollar Mỹ, đồng nhân dân tệ, đồng Euro.

  ・Tỉ giá hối đoái
  Có thể lưu nhiều tỉ giá hối đoái ứng với một loại tiền.

  ・Tính năng đa ngôn ngữ
  Hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt một cách chuẩn xác. Ngoài ra cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ khác bằng việc đưa ra các tùy chọn kết hợp với từ điển tiếng Anh hoặc Nhật.


Giới thiệu các chức năng

Chức năng cơ bản
 • Chức năng thiết lập ngôn ngữ
 • Chức năng quản lý người dùng, nhóm người dùng
 • Chức năng thiết lập Master ( nhập liệu vào hệ thống )
 • Chức năng thiết lập các điều kiện xử lý

Chức năng hỗ trợ quản lý công việc nhận đặt hàng

Nghiệp vụ quản lý sản xuất chức năng hỗ trợ chính


Chức năng đối ứng nghiệp vụ quản lý nhập hàng đặt hàng


 • Chức năng quản lý tồn kho
  ・Xuất nhập kho
  Có thể quản lý tồn xuất nhập kho trong trường hợp hàng hóa không đúng qui cách, và quản lý tồn giữa thực tế xuất hàng và thực tế nhập hàng

  ・Chuyển Kho
  Có thể quản lý tồn kho của các nhà cung cấp với các kho được ủy thác・nhà thầu và lưu chuyển tồn kho trong nội bộ

  ・Chuyển đổi mặt hàng
  Có thể đáp ứng việc thay đổi sản phẩm theo kỳ hạn trong công nghiệp hóa học・dược phẩm, hoặc việc thay đổi mã số sản phẩm bằng cách cắt đoạn chẳng hạn như công nghiệp gang thép

  ・Tồn kho hàng lỗi
  Có thể theo dõi chẳng hạn như việc bán lại và lý do phát sinh sản phẩm không tốt

  ・ Xem xét tồn kho
  Có thể xem lịch sử xuất nhập kho với kho hiện tại theo địa điểm và mã sản phẩm

  ・Kiểm kê
  Có thể nhập kết quả kiểm kê và chỉnh tồn kho một cách tự động trong sổ cái

  ・Xử lý chốt sổ
  Thực hiện tính đơn giá ước lượng tồn kho và số lượng tồn kho trong tháng tiếp theo
  Ước lượng tồn kho bằng cách Đối ứng dựa vào bình quân di chuyển sang tháng tiếp theo và bình quân tổng tháng tiếp theo

 • Chức năng quản lý đơn hàng
  ・ Đăng ký đơn hàng
  Từ việc đăng ký các đơn hàng (dự định và chắc chắn) có thể quản lý được số đơn hàng, ngày xuất dự tính, ngày giao hàng, tên khách hàng và địa điểm giao hàng.

  ・Quản lý đơn hàngcòn tồn
  Nhứng đơn hàng được hủy lúc xuất hàng được đưa vào danh mục quản lý tồn đơn hàng.
  Có thể xem thông tin đơn hàng từ màn hình danh sách đơn hàng với chức năng xuất excel.

 • Chức năng quản lý xuất hàng
  ・Chỉ thị xuất hàng
  Từ lịch ngày hoạt động sản xuất của công trường (cơ sở bán hàng) đến thời gian giao hàng, có thể tạo được chỉ thị xuất hàng mà không bị phát sinh trì hoãn giao hàng

  ・Thực tế xuất hàng
  Trường hợp quản lý đơn hàng còn lại, thì đăng ký thực tế xuất hàng căn cứ vào dữ liệu đơn hàng
  trường hợp không cần thiết quản lý đơn hàng còn lại, thì cũng có thể đăng ký chỉ những đơn hàng thực tế xuất (quản lý xuất)

  ・Phát hành giấy yêu cầu
  từ thực tế xuất , có thể tạo ra chi tiết giấy yêu cầu và giấy yêu cầu với mỗi yêu cầu

  ・Kiểm tra
  từ thông tin khách hàng có thể tham chiếu・đăng ký kết quả kiểm tra

 • Chức năng quản lý mua hàng
  ・Đăng ký đặt mua
  Có thể đăng ký đặt mua dựa vào tính toán MRP hoặc đặt mua trực tiếp bằng tay.

  ・Quản lý tồn hàng đặt
  Trường hợp quản lý tồn đơn hàng, thì đăng ký thực tế nhập hàng theo dữ liệu đơn hàng
  Trường hợp không cần quản lý đơn hàng , thì có thể đăng ký chỉ những hàng thực tế nhập (quản lý nhập)

  ・Nhận hàng thực tế
  từ thực tế nhập hàng, thực thiện nhập tiền cung cấp và phí thu mua

  ・Kiểm tra
  Có thể tham khảo và đăng ký kết quả kiểm tra nhập hàng, và quản lý xuất nhập tồn theo thực tế xuất và thực tế nhập


Nghiệp vụ quản lý sản xuất chức năng hỗ trợ chính chi tiết


 • Chức năng lập kế hoạch sản xuất /MRP
  ・Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn
  Ở mỗi địa điểm sản xuất tiến hành nhập vào kế hoạch sản xuất tương ứng với mỗi mặt hàng. Từ dữ liệu nhập này có thể phỏng đoán được tỉ suất hoạt động, trạng thái của các công đoạn bị đình trệ.
  Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn là phản ánh dữ liệu đặt hàng theo MRP

  ・Thay đổi tồn kho
  Từ dữ liệu dự định tồn xuất, dự định tồn nhập đã chỉ thị sản xuất (đặt hàng), tồn hiện tại , có khả năng phỏng đoán tồn kho trong tương lai với mỗi một sản phẩm

  ・MRP (tính toán số lượng cần thiết )
  Phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn và đơn đặt hàng để tính toán ngày phát sinh, số lượng cho bảng cấu thành nguyên vật liệu (BOM) từ đó tạo ra dữ liệu cần thiết cho đơn hàng.

  tính toán MRP dựa theo các nhân tố bên dưới
  – Tỷ lệ sản lượng
  – Mua hàng/kích thước lô công đoạn
  – Số ngày kỳ hạn
  Ví dụ : đặt hàng 1 cái là cần khoảng một tuần
  – Dựa vào thời gian sản xuất mỗi mặt hàng và lịch trình của công xưởng để quyết định lịch làm việc

 • Chức năng quản lý công đoạn
  ・Chỉ thị sản xuất
  Dựa vào kết quả tính toán nguyên vật liệu cần thiết (MRP) để tạo ra chỉ thị sản xuất
  Đối với các hạng mục đặt hàng bên ngoài thì chỉ tạo đơn đặt mua hàng mà không cần tạo chỉ thị sản xuất

  ・Quản lý tiến độ
  Dựa vào việc đăng ký hoàn thành thực tế mà có thể quản lý được tiến độ hoàn thành của sản phẩm
  Khi đăng ký thực tế hoàn thành thì có thể tham khảo bảng cấu thành (BOM), tạo tự động dữ liệu tồn xuất của nguyên liệu và phụ kiện đã sử dụng

  ・Kiểm tra
  Có thể xem xét và đăng ký kết quả kiểm tra sản phẩm

 • Chức năng quản lý đặt hàng bên ngoài
  ・Duy trì sự cung cấp
  Ở thời điểm phát sinh đơn đặt hàng gia công bên ngoài thì dựa vào bảng cấu thành nguyên vật liệu (BOM) để tạo dữ liệu (về nguyên liệu, phụ kiện) cho các mặt hàng gia công

  ・Quản lý lệ phí thanh toán
  Mặt hàng có lệ phí thanh toán, có thể đăng ký hóa đơn và thực tế xuất dựa vào dữ liệu chỉ thị chi trả

  ・Quản lý cung cấp miễn phí
  Mặt hàng cung cấp miễn phí được đăng ký xuất thực tế và chuyển từ kho ra công ty gia công ngoài

 • Chức năng quản lý lô hàng
  ・Quản lý nhập kho
  Phát theo mã số lô của mỗi lần nhập kho
  ※Không thực hiện sử lý với các sản phẩm không cần thiết quản lý lô

  ・Quản lý xuất kho
  Để tránh việc đăng ký thiếu mã lô thì mỗi lần xuất kho nếu không nhập mã lô thao tác sẽ không được tiến hành
  ※Không xử lý các sản phẩm không cần thiết quản lý

  ・Dò theo lô
  có khả năng dò theo mỗi mã số lô như bên dưới
  -Lịch sử từ nhập tồn đến xuất tồn
  -Lịch sử từ xuất tồn đến nhập tồn

 • Chức năng quản lý giá thành
  ・Phân loại đơn giá
  Có thể đăng ký 3 loại giá thành dự định, giá thành tiêu chuẩn, giá thành thực tế ứng với mỗi sản phẩm
  Giá thành tiêu chuẩn và giá thành dự định là sau khi đăng ký master toàn bộ chi phí・phí lao động・ phí lao động・phí nguyên vật liệu thì tính toán thực hiện dựa vào bảng cấu thành (BOM)
  Giá thành thực tế là, phí nguyên vật liệu sau khi nhập thực tế mỗi bộ phận chi phí・phí lao động từ thực tế, thì tính toán dựa vào bản cấu thành (BOM)

  ・Phí nguyên vật liệu (giá thành thực tế)
  Tiêu chuẩn trung bình hàng tháng tương ứng với trung bình di chuyển
  (Về lần xuất nhập đầu tiên, lần xuất nhập sau cùng có khả năng đáp ứng phụ thuộc vào yêu cầu)
  Hơn nữa, xử lý phân chia với các sản phẩm của nhà cung cấp được thực hiện dựa vào master nhà cung cấp

  ・Chi phí và phí lao động (nguyên giá thực tế)
  Có thể nhập tài khoản của chi phí・phí lao động theo bộ phận
  Ti lệ phân chia cho hạng mục được thực hiện theo master tiêu chuẩn (chẳng hạn như thời gian hoạt động, bán hàng )


Liên hệ bộ phận quản lý sản xuất EXEX
Yêu cầu dữ liệu